Obchodné podmienky

2 €I.Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu či ostatnými spôsobmi objednávok.

II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke.

III. Dodanie tovaru, dodacia lehota:

Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie. Plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 – 14 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

Prepravná služba PPL nie je povinná Vás o času doručenia informovať. Doručenie zo strany PPL by malo dôjsť nasledujúci pracovný deň od 8:00 – 18:00. Aby sa všetko zaobišlo bez zbytočných komplikácií, je potrebné, aby na Vami uvedenej adrese bol adresát zastihnuteľný.

Tovar zasielame prepravnou službou PPL (11 €), Zásielkovou (8 €) alebo Slovenskou poštou (9 €). Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 2 €. Balné neúčtujeme. Pri objednávke nad 120€ doprava zadarmo, ak nie je v cene prepravy na konci objednávky uvedené inak. Pri objednávke nad 120€ dostane zákazník darček zdarma.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je i napriek dohodnutý termín prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

IV. Odstúpenie od zmluvy:

Storna objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia.

 • odošlite tovar a formulár na adresu 2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý ani poškodený, kompletný, s originálnym dokladom o kúpe
 • pri splnení vyššie uvedených podmienok Vám odošleme peniaze za tovar poukážkou do 14 – tich dní od fyzického obdržania tovaru od Vás
 • pri nesplnení akejkoľvek vyššie uvedené podmienky bohužiaľ nemôžeme akceptovať Vaše odstúpenie od zmluvy. Tovar Vám potom bude vrátený na Vaše náklady späť.

Storno objednávky zo strany kupujúceho – v prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho uhradenej prostredníctvom GoPay, bude účtovaný storno poplatok 2% z celkovej hodnoty objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho – predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní na stiahnutie zde.

Reklamácia:

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že ste zásielku prevzali v poriadku a nepoškodenú. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na údržbu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Pokiaľ je zistené poškodenie tovaru, pošlite email na eshop@2glipov.cz s popisom poškodenia (najlepšie s fotografiou) a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať nový výrobok bez vád. Ak sa vada nezlučuje s použiteľnosťou produktu, zašlite reklamovaný tovar poštou na adresu 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, Louka 405 – areál ZD, 696 76 Louka na posúdenie. Najlepšie v originálnom obale, príp. v obale vhodnom a dostatočne chrániacim daný výrobok, ďalej priložte originálny doklad o kúpe a detailný popis dôvodu vrátenia tovaru.

Mimosúdne riešenie sporov:

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese ov, ktorým je: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záručná doba 24 mesiacov:

podmienky poskytovania záruky:
 • záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie
 • záruka sa nevzťahuje v dôsledku nesprávneho umiestnenia, nesprávneho používania, zlé a násilné manipulácia, nevhodnou údržbou
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie, odreniny, porezania, pretrhnutie prešívacích niťou ostrými predmetmi
 • záruka sa nevzťahuje na prepálenie, zmenu farebného odtieňa pri vysluňování výrobkov

Zhoda s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za vady tovaru, záruka:

Záruka na náš tovar je 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. Rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. Zjednanie nápravy a to: Primeraným znížením kúpnej ceny, ak to nie je možné potom, náhradným dodaním tovaru, ak nie je to možné potom odstúpením od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Údaje, ktoré zadávate pri registrácii objednávky: Registráciou objednávky sa rozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii objednávky uviesť nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • úplná poštová adresa
 • telefonické, príp. faxové spojenie

V. Zákazková výroba

Vzhľadom na rozmanitosť sortimentu či už v druhu tovaru, atypických rozmeroch či výbere textílie si 2G Lipov vyhradzuje na zákazkové tovar termín dodania 3 týždne.

VI. Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno / zrušenie objednávky v prípadoch, že sa tovar už nevyrába, nedodáva sa výrobný materiál. Zákazník neakceptuje zmenu ceny, ďalej v prípadoch, keď výrobca nie je schopný splniť požiadavky zákazníka, alebo zákazník vyplní chybné alebo neúplné kontaktné údaje.

V úplne výnimočných situáciách si predávajúci vyhradzuje právo na storno / zrušenie objednávky bez udania dôvodov. O vzniknutej situácii bude bez omeškania zákazníka informovať.

VII. Cena a platobné podmienky:

Ceny uvedené na internetových stránkach sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien a to v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú odovzdaním celej čiastky v hotovosti za dobierku pri prevzatí tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. „

VIII. Ochrana osobných údajov:

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Používaním internetového obchodu www.2glipov.cz súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak dôjde v budúcnosti k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy.

IX. Právne doložky:

Všetky materiály / najmä potom fotografie produktov, texty popisujúce produkty, mechanizmus kategorizácia produktov / publikované na webových stránkach www.2glipov.cz, ako aj na webových stránkach internetového obchodu sú chránené autorským zákonom. Akákoľvek časť vyššie uvedených webových stránok nesmie byť bez písomného súhlasu držiteľa autorských práv kopírovaná mechanicky ani elektronicky a nesmie byť bez tohto súhlasu sprístupnená verejnosti.

Podmienky a pravidlá označovania textilných výrobkov a pravidlá pre názvy textilných vlákien podliehajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien súvisiacich s označovaním materiálového zloženia textilných výrobkov – Ú. v. L 272, 18. 10. 2011.


U rozmerov prikrývok odkazujeme na normu STN EN 14 (80 7610) z augusta 1996, ktorá stanovuje rozmery prikrývok vyrobených z textilných materiálov a taktiež stanovuje metódu kontroly rozmerov a ich označenie na prikrývkach.

 

 

Potrebujete poradiť?

+420 725 553 280

(v pracovné dni 7:00 – 15:00)